Przepływomierze

Ultradźwiękowy przepływomierz to urządzenie przeznaczone do ciągłego bezdotykowego wymiaru poziomu płynu w naczyniach zamkniętych. Ultradźwiękowe przepływomierze mogą mierzyć zarówno napełnioną, jak i pustą objętość. Za pomocą ultradźwiękowych przepływomierzy można określić właściwości fizyczne substancji ciekłych, gazowych lub sypkich.

Pomiary przepływomierzem można wykonywać w każdych agresywnych środowiskach

Paliwo rakietowe

Substancje toksyczne

Produkty naftowe

Alkalia

Kwasy

Zakres modeli przepływomierzy

Zakres modeli przepływomierzy ND Group jest reprezentowany przez trzy linie o różnym przeznaczeniu.

Nałożone

- Możliwość pomiaru bez otwierania zbiorników.
- Bezdotykowy pomiar poziomu cieczy oraz gęstości.
- Kontrola zbiorników ze skroplonym gazem lub toksycznymi agresywnymi cieczami (amoniak, paliwo rakietowe, kwasy, alkalia itp.).

Zanurzeniowe

- Operacyjny pomiar poziomu płynu w stacjonarnych zbiornikach pionowych stalowych oraz zbiornikach poziomych stalowych
- Wyznaczanie średniej gęstości objętościowej.
- Pomiar poziomów separacji dwóch mediów (woda użytkowa).
- Obliczanie masy i objętości cieczy.
- Wyznaczanie odcinka temperatury na podstawie wysokości napełnienia.
- Alarm osiągnięcia maksymalnych oraz żądanych poziomów

Sygnalizatory

- Alarm osiągnięcia maksymalnych oraz żądanych poziomów z późniejszą aktywacją obwodów sterowania KVPiA w środowiskach o dowolnej agresywności.

Specyfikacje

Przepływomierze ND Group wykazują doskonały stosunek jakości do ceny oraz najlepsze parametry techniczne w swojej branży.

- Najwyższa dokładność pomiaru: 0,5 kg/m3
- Średni czas awarii - 14 lat.
- Jednostka centralna umożliwia jednoczesne podłączenie 64 sond różnych typów.
- Szeroki zakres temperatur pracy: od -50° do +80°C.
- Istnieje możliwość zainstalowania przepływomierza bez zatrzymywania pracy obiektu.

TOP