Przepływomierz sygnalizator UUS-00 z zaaplikowanymi przetwornikami do ciągłego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach stacjonarnych, pojemnościach, urządzeniach technologicznych oraz cysternach kolejowych.

Opis

Przepływomierz w modyfikacji UUS-00 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru poziomu w cieczach przewodzących dźwięk (lekkie produkty naftowe, skroplony gaz węglowodorowy, oleje, alkohole, rozpuszczalniki, woda itp.), a także niebezpiecznych ciekłych chemikaliów (skroplony amoniak, skroplony chlor, kwasy, alkalia itp.).

Pomiar wykonywany jest metodą bezkontaktową przez ściany zbiorników.

Specyfiką tej technologii jest to, że instalacja przetworników nie wymaga przerywania procesu pracy stacji czy presuryzacji zbiorników.

Zakres pomiaru poziomu od wewnętrznej powierzchni dolnej części zbiorników do sekcji ciecz/gaz przez grubość cieczy – od 100 mm (ale nie mniej niż 10 grubości ścianek zbiornika) do 4000 mm (włącznie).

Bezwzględny błąd pomiaru (instrumentalny) ± 1,0 mm

Przepływomierze wyposażone są w interfejsy RS-232, RS-485 i mogą być podłączone do: komputera osobistego ze specjalistycznym oprogramowaniem, zautomatyzowanego systemu sterowania procesami technologicznymi.

TOP