Ultradźwiękowy przenośny przepływomierz UUP umożliwia użytkownikowi otrzymanie rzeczywistego stanu przybycia paliwa bez otwierania cystern kolejowych.

Опис

UUP jest przeznaczony do operacyjnego, okresowego pomiaru poziomu w cieczach dźwiękoprzeźroczystych (produkty naftowe lekkie, skroplony gaz węglowodorowy, oleje, alkohole, rozpuszczalniki, woda itp.), w niebezpiecznych ciekłych chemikaliach (skroplony amoniak, skroplony chlor, kwasy, alkalia itp.), a także w cieczach o obniżonej przezroczystości dźwięku (olej, olej opałowy itp.).

Przy pomiarach jest stosowana metoda bezkontaktowa przez ściany cystern i zbiorników na zbiornikach stacjonarnych, urządzeniach technologicznych, w cysternach kolejowych oraz samochodowych.

Urządzenie posiada wersję przenośną i może pracować autonomicznie. Dzięki temu UUP jest łatwy w użyciu i nie wymaga od operatora specjalnego przeszkolenia technicznego.

Zakres pomiaru poziomu od wewnętrznej powierzchni dolnej części zbiorników do przekroju czynnika ciekłego/gazowego przez grubość cieczy – od 100 mm (ale nie mniej niż 10 grubości ścianek zbiornika) do 5000 mm (włącznie) (z możliwością rozszerzenia zakresu do 10000 mm włącznie)

Bezwzględny błąd pomiaru (instrumentalny) ± 1,0 mm

Zapewnia pomiar poziomu wody użytkowej.

TOP