HISTORIA ND Group

1999

Historia ND Group rozpoczęła się w Ukrainie pod koniec lat 90-tych. Pierwszym przedmiotem działalności nowej firmy inżynierskiej były stacje benzynowe. W tamtych czasach w Ukrainie były to dość proste obiekty, gdzie nie było możliwości napić się kawy przekąsić, umyć samochodu ani kupić oleju silnikowego. Ale nawet proste systemy wymagały automatyzacji. Zespół ND Group rozpoczął pracę nad ich rozwojem.

2002

Na początku nauczyliśmy się przekształcać mechaniczne dystrybutorzy paliwa w elektroniczne. W 2002 roku zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy naszą pierwszą kasę fiskalną opartą na drukarce Citizen.

2004

W 2004 roku firma wprowadziła na rynek pierwsze zintegrowane rozwiązanie, oparte na POS-terminalu IBM.

2008

W 2008 roku ND Group nabyła firmę Wiatech, która opracowała i wyprodukowała przepływomierze. Fuzja dwóch firm umożliwiła znaczne udoskonalenie technologii produkcji oraz wprowadzenie nowych algorytmów do przetwarzania sygnałów ultradźwiękowych. Rezultatem było pojawienie się nowej generacji urządzenia kontrolno-pomiarowego - ultradźwiękowego przepływomierza sygnalizującego poziom cieczy (UUS). Urządzenie jest chronione patentami i dziś jest godną konkurencją dla innych światowych firm.

.

Sytuacja na świecie:

Nieustanne dążenie społeczeństwa do rozwoju nowych technologii i zapewnienia komfortowych warunków życia każdego roku doprowadza do problemów środowiskowych, w tym nadmiernej emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, które wpływają na zdrowie ludzi, zwierząt, zanieczyszczenie ekosystemów, a w konsekwencji na jakość naszego życia. Często niestety są to problemy o skali globalnej, których konsekwencji nie odczuwamy od razu, są one jedynie wynikiem stałego oraz szybkiego wzrostu zapotrzebowania ludzkości i jego bezmyślnych lub nieświadomych działań.

Światowe naukowe organizacje biją na alarm. Odkładanie zdecydowanych działań na jutro może spowodować poważne problemy, o których nie myślimy na co dzień.

Jesteśmy przekonani, że istnienie cywilizacji ludzkiej, nasza przyszłość oraz przyszłość następnych pokoleń zależą w szczególności od skuteczności oraz skali ukierunkowanych działań, które mogą znacząco ograniczyć obecność niebezpiecznych związków chemicznych w atmosferze, hydrosferze, litosferze i zdecydowanie prowadzić do korzystnych zmian w środowisku.

Aby pomóc w regeneracji naszej planety ND Group stworzyła nową strategię rozwoju. Oferujemy najnowsze rozwiązania, których wdrożenie w przyszłości z pewnością zmniejszy występowanie chorób, spowodowanych przez zanieczyszczenie Ziemi i poprawi standard życia ludzkości.

TOP